Sprostredkovatežská agentúra
Zlatica Kopková
Vermittlungsagentur - Kopkova
Sprostredkovatežská agentúra
Zlatica Kopková
Opatrovatežské kurzy
WFK 
JEWELRY
Predaj šperkov